Thông báo chung

Xin chào các bạn! Hiện tại Totnhat.net đã có một sự thay đổi lớn về nền tảng cũng như thiết kế. Chúng tôi đã tiến hành lọc lại hệ thống và nhận thấy có quá nhiều tin nhắn rác và nội dung trùng lặp, chúng tôi đã tiến hành xóa bỏ và sử dụng dữ liệu mới. Rất mong bạn thông cảm. Phần tin tức rạo vặt giờ đây đã có thêm nhiều tùy chọn giúp người mua và người bán linh hoạt hơn trong quá trình liên hệ. Trong tương lai chúng tôi sẽ bổ sung thêm...
34 Đọc
0 Trả lời
I. Quy chuẩn đối với tin rao vặt Nội dung tin đăng chỉ được phép quảng cáo cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Mỗi tin chỉ được đăng về một sản phẩm hoặc một dịch vụ. 1. Tiêu đề - Tiêu đề quảng cáo cần phải mô tả mặt hàng hoặc dịch vụ được quảng cáo - Không được phép có tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ URL - Không được chèn các ký tự không cần thiết vào tiêu đề - Không được chèn thông tin số điện thoại vào tiêu đề - Tiêu đề vần...
2 Đọc
0 Trả lời