1 tỉ người có nguy cơ không có máy điều hòa không khí và tủ lạnh để làm mát

Rate this post

1 tỉ người có nguy cơ không có máy điều hòa không khí và tủ lạnh để làm mát

Hơn 1 tỉ người trong số 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *